Przemoc domowa, pomimo rozwoju współczesnych społeczeństw, wciąż jest niepokojącym zjawiskiem. Dziś polecam lekturę reportażu, który przedstawia problematykę tego zjawiska. Mocny, chwilami obfitujący w drastyczne, ale prawdziwe opisy tego, co dzieje się w wielu polskich rodzinach.

Reportaż Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach Jacka Hołuba przedstawia przerażający obraz różnego rodzaju przemocy, której doświadczają zarówno dzieci, jak i dorośli- kobiety i mężczyźni. Przemoc domowa dotyka ludzi w różnych środowiskach. Wbrew stereotypom występuje w domach osób wykształconych, zamożnych, zajmujących wysokie stanowiska.

Jak podaje autor, Centrum Praw Kobiet szacuje, że z powodu przemocy domowej w Polsce co roku ginie od czterystu do pięciuset kobiet. To tylko jedne ze statystyk przywołanych w książce. Trudno powiedzieć, co jest najbardziej przerażające, czy to właśnie statystyki obrazujące jak ogromna jest skala problemu, czy to jak różnorodna potrafi być przemoc.

  • Bezbronne dzieci, bite, poniżane, gwałcone, często katowane na śmierć.
  • Historie dorosłych, którzy doświadczywszy przemocy w dzieciństwie, nie potrafili ułożyć sobie życia w dorosłości. Historie tych, którzy dzięki pomocy specjalistów potrafili pomimo traumy z dzieciństwa, zacząć żyć na nowo.
  • Ciągłość pokoleniowa, brak odpowiednich wzorców, powielanie patologicznych zachowań rodziców.
  • Nieudolność niektórych instytucji, znieczulica społeczna i bezradność.
  • Pozytywne przykłady fundacji i grup wsparcia, które pomagają wyciągnąć potrzebujących z najgłębszych otchłani zła.
  • Przemoc fizyczna i psychiczna, alkoholizm, przemoc seksualna, ekonomiczna.
  • Agresja, cierpienie, ból.

 

Jedno jest pewne. Lektura zapada w pamięci na długo.

 

Polecam wszystkim przeczytanie tego świetnego reportażu. Im więcej osób dowie się o skali problemu, im większą będziemy mieć wiedzę na temat skali przemocy domowej w naszym kraju, tym większa jest szansa, że w społeczeństwie wzrośnie świadomość na temat tego zjawiska i liczba ofiar przemocy domowej zmaleje. Cieszę się, że przemoc domowa przestaje być tematem tabu. Musimy budować świadomość społeczną i nie wolno nam być obojętnym.