Kto raz zaczął grywalizować, ten rozpoczął przygodę z fascynującym światem gier, rywalizacji, punktów, nagród i motywacji. Ta motywacja napędza do działania, sprawia, że to, co dotychczas wydawało się nieatrakcyjne – przyciąga. Różnorodne elementy pochodzące z gier pozwalają wprowadzić element zabawy nawet do najbardziej monotonnych czynności. Przekonałeś się? Zatem zapraszam do świata grywalizacji!

Grywalizacja  – czyli gdzieś już o tym słyszałem…

Grywalizacja jest pojęciem coraz częściej pojawiającym się we współczesnych organizacjach. Najczęściej kojarzona jest z marketingiem, jednak coraz więcej firm korzysta z niej w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.

Studiując zagraniczne i polskie opracowania poświęcone grywalizacji, można napotkać wiele definicji tego pojęcia. Większość z nich przedstawia grywalizację, jako narzędzie stosujące mechanizmy znane z gier w celu wpływania na ludzkie zachowania. Grywalizacja sama w sobie nie jest grą lecz z całą pewnością bazuje na elementach występujących w grach takich jak punkty, odznaki, szybka informacja zwrotna, tablice wyników, poziomy, czy nagrody.

A gdyby tak zastosować grywalizację wśród pracowników?

Osobom, które są związane ze światem HR-u nie trzeba powtarzać, że pracownicy są najważniejszym zasobem organizacji. Ich pozyskanie, utrzymanie i rozwój stanowi o przewadze konkurencyjnej naszego przedsiębiorstwa. Co zatem, jako HR-owcy możemy zrobić, by pracownicy zostali w naszej firmie na dłużej.

Jedną z odpowiedzi jest: grywalizować! Jestem głęboko przekonana, że grywalizacja działa. Od dawna śledzę opracowania jej poświęcone, uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, podczas których mówi się o grywalizacji. Mam stały kontakt z firmami, które ją tworzą. Wiem, że grywalizacja jest skuteczna we wszystkich procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Sprawdza się już od momentu poszukiwania kandydatów do pracy- w rekrutacji i selekcji. Pomaga nowocześnie i skutecznie zaprogramować proces adaptacji pracownika. Dzięki grywalizacji możemy sprawić, że nudne i monotonne dotychczas zadania, angażują uczestników. Grywalizacja sprzyja uczeniu się i zdobywaniu nowych kompetencji. Jest też świetnym motywatorem w programach zdrowotnych dla pracowników.

Być może wielu z nas podlegało grywalizacji zupełnie o tym nie wiedząc.

Czy grywalizacja to kolejna HR-owa moda?

Niektórzy twierdzą, że grywalizacja, to tylko chwilowa moda, bo mody dotyczą nie tylko sfery konsumenckiej, ale również tej związanej z zasobami ludzkimi. Świat HR-owy obfituje w wiele narzędzi, które pojawiały się jako nowości. Część z nich zadomowiła się na dobre wśród HR-owych narzędzi, a niektóre, nie spełniwszy swojej roli, zostały wypróbowane i zapomniane. Nie wiemy jeszcze, jaka przyszłość czeka grywalizację, patrząc jednak na rosnące zainteresowanie nią, można przypuszczać, że na stałe wpisze się do katalogu skutecznych i uniwersalnych narzędzi HR-owych.

Zapraszam wszystkich do dyskusji, wymiany doświadczeń i śledzenia kolejnych artykułów poświęconych grywalizacji. Pamiętajcie- kto raz zaczął grywalizować, ten nie może skończyć!