W ostatnim odcinku opowieści o różnorodnych rolach grupowych wg Belbina, przedstawiam Czytelnikom rolę, która, o ironio, w grupie wcale nie jest na ostatnim planie. Przeciwnie- zarządza, organizuje, wydaje polecenia i nadaje kierunek działaniom. Zapraszam do poznania naturalnego lidera.

W grupie lepiej niż samemu

Naturalnych liderów dość łatwo zauważyć podczas zajęć w podgrupach. Kiedy słuchacze otrzymują do wykonania zadania, często wyłania się jedna osoba, która w naturalny sposób przejmuje dowodzenie. Dopytuje co należy zrobić, tworzy plan działania, rozdysponowuje zadania pomiędzy kolegów i koleżanki, a następnie, gdy przychodzi do podsumowania, prezentuje wynik pracy grupy lub wyznacza osobę, która to zrobi.

Naturalni liderzy to osoby, które potrafią przekonać ludzi do siebie i pociągnąć za sobą tłumy. Mają w sobie „to coś”, co niektórzy nazywają charyzmą. Nie muszą być szefami, przełożonymi, czy zajmować stanowisk kierowniczych, choć często takie stanowiska zajmują. Ważne jest to, że mają naturalne predyspozycje i niezwykłe zdolności do przewodzenia grupie, a co więcej, takie cechy widoczne są u nich już od najmłodszych lat. Moi rozmówcy, naturalni liderzy, wspominają często czasy dzieciństwa, kiedy w szkolnych drużynach przeważnie pełnili funkcję kapitanów drużyny, przewodniczących klasy, organizatorów wycieczek, czy liderów projektów.

Zazwyczaj stronią od prac indywidualnych, za to idealnie odnajdują się w pracy grupowej. Z niezwykłą lekkością dostrzegają i wykorzystują potencjał, jaki wnosi do zespołu każdy z jego członków. Potrafią również docenić i zmotywować, a charakterystyczne, często używane przez nich zwroty to: Dasz radę!, Potrafisz!, Możesz to zrobić!, Jesteś najlepszy!, Zróbmy to tak…..

Uważają, że każdy ma prawo do własnego zdania i są gotowi wysłuchać każdego z członków zespołu. Ich pewność siebie daje im siłę, by w sytuacji, gdy są przekonani o swojej racji, jasno i odważnie wyrazić swoje stanowisko lub sprzeciw. Pewność siebie sprawia, że nie boją się przeciwstawić zdaniu większości. Nie oznacza to, że dążą do konfliktów. Wręcz przeciwnie- dbają o dobre relacje w grupie, cechuje ich bezkonfliktowość oraz dążenie do rozstrzygania sporów, wyjaśniania trudnych tematów, rozmowy i oczyszczania złej atmosfery w zespole.

Naturalni liderzy tryskają pozytywną energią do działania, są przeważnie głośni, dynamiczni i ekstrawertyczni. Starają się dać z siebie wszystko i bardzo mocno angażują się w to, co robią; na tyle mocno, że ich zaangażowanie bywa zaraźliwe dla innych członków zespołu.

Konkrety i charyzma

Mają zdolność racjonalnego myślenia i obiektywnej oceny sytuacji. Są konkretni, szybko przechodzą do opracowania planu i działania. Skupiają się na realizacji zadań oraz najważniejszych informacjach, które przekazują grupie. Dzięki dobrej organizacji potrafią prowadzić jednocześnie wiele projektów i koordynować pracę wielu osób. Z łatwością układają plan zadań dla grupy, przydzielają innym obowiązki i nadzorują ich realizację, a jednocześnie nieustannie wspierają grupę i pracują razem z nią.

Ich siłą napędową do działania są ambitne projekty i wyzwania. Doskonale pracują pod presją czasu, twierdzą wręcz, że jest ona świetnym motywatorem. Nie lubią stagnacji i jak ognia unikają nudy. W zespole nie po drodze im z maruderami, osobami narzekającymi i negującymi wszystkie nowości i pomysły. Są przeciwnikami próżniactwa i lenistwa. Lubią pracować z ludźmi wykazującymi pozytywne nastawienie.

Odpowiedzialni, zdyscyplinowani i czasami uparci. Konkretni, godni zaufania. Potrafią spontanicznie podejmować decyzje, nie lubią być zdominowani. Satysfakcję czerpią z odnoszonych sukcesów i widocznych efektów pracy.

Naturalni liderzy sami o sobie

Naturalni liderzy opowiadając o swoich charakterystycznych cechach często podkreślają rolę innych osób w ich otoczeniu i ważność pracy grupowej.

Moją charakterystyczną cechą w pracy grupowej jest to, że chętnie poznaję moich kolegów, to, jakimi są osobami, a to pomaga mi w rozdzielaniu zadań.

Bycie naturalnym liderem to przywilej. Można zrobić wiele dobrego dla siebie i innych, zaangażować się w ważne przedsięwzięcie albo komuś pomóc.

Rozpoczynając jakąkolwiek pracę dostrzegam mocne ogniwa zespołu i wiem w jaki sposób podzielić grupę do zadań tak aby wszystko nachodziło w jedną całość

Praca zespołowa to połączenie wysiłku i umiejętności kilku osób. To konkretny cel, przepływ informacji, komunikacja, wzajemna pomoc, a także zrozumienie.

 

Naturalny lider spaja wszystkie wcześniejsze role, odnajduje ich siłę i potencjał, a także podkreśla siłę drzemiącą w różnorodności.