Zapraszam do zapoznania się z moją publikacją.

Celem artykułu było przedstawienie grywalizacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jako narzędzia wykorzystującego nowoczesne technologie, a jednocześnie bazującego na mechanizmach od wielu lat motywujących pracowników do działania. Grywalizacja jest innowacją będącą odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną i zmiany pokoleniowe na rynku pracy. Na podstawie analizy literatury przedmiotu podjęto próbę przedstawienia jej jako zjawiska łączącego tradycję ze współczesnością.

Zachęcam do lektury. Artykuł pojawił się w monografii wydanej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, która organizowała Konferencję Naukową „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” „Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”.